Pingis på Solnaspelen.

Solnaspelen någon gång på 1960-talet. Bror Hedin på andra sidan pingisbordet.

Pingis på Solnaspelen.