Skolhems-skandalen 1950 artikel i HD 23 januari

Måndagen den 23 januari 1950 publicerade Helsingborgs Dagblad en artikel om missförhållanden på skolhemmet.

Skolhems-skandalen 1950 artikel i HD 23 januari