Skandalen 1950 artikel i HD 23 januari fortsättning

Vanföreanstaltens VD Axel Thott och skolhemmets föreståndarinna Emilie Secher förnekade missförhållanden.

Skandalen 1950 artikel i HD 23 januari fortsättning