Skandalen 1950 artikel i HD 23 januari slutet

Fröken Secher försvarar sitt handlande och även elever (utan namn) kommer till tals i tidningen den första dagen av skriverier om skandalen. Föreståndarinnan hade flera år tidigare fått en varning för tvångsmatningen.

Skandalen 1950 artikel i HD 23 januari slutet