Skandalen 1950 artikel i HD 24 januari

På tisdagen den 24 januari 1950 berättade tidigare elever om sina erfarenheter från skolhemmet. Även tidigare anställd personal började berätta.

Skandalen 1950 artikel i HD 24 januari