Skandalen 1950 artikel i HD 24 januari fortsättning

Ett biträde, som tidigare arbetat på skolhemmet, framhöll att de anställda helt enkelt var rädda för föreståndarinnan och därför inte vågade ingripa mot missförhållanden.

Skandalen 1950 artikel i HD 24 januari fortsättning