Skandalen 1950 inspektion på skolhemmet

Fredagen den 27 januari 1950 genomförde Medicinalstyrelsen en inspektion på skolhemmet då bland andra eleverna förhördes.

Skandalen 1950 inspektion på skolhemmet