Skandalen 1950 bilder från inspektionen

Inspektionen gjordes av medicinalrådet Carl Erik Groth och överdirektören Erik Björkquist. Som representant för Skolöverstyrelsen medverkade folkskoleinspektör Ernst Nilsson. Från Vanföreanstalten deltog VD Axel Thott och styrelseordföranden Nils Sjödahl. Den senare var disponent på AB Plåtförädlingen, beläget i Raus plantering nära skolhemmet.

Skandalen 1950 bilder från inspektionen