Skandalen 1950 Dagmar Nilsson blev vikarie

Vanföreanstaltens styrelse utsåg sjuksystern Dagmar Nilsson till vikarierande föreståndarinna på skolhemmet från 11 februari 1950. Hon hade tidigare arbetat där som vikarie.

Skandalen 1950 Dagmar Nilsson blev vikarie