Skandalen 1950 rapport från inspektionen

Söndagen den 12 februari 1950 publicerade Helsingborgs Dagblad en artikel om rapporten från Medicinalstyrelsens inspektion. Rapporten bekräftade i allt väsentligt elevernas berättelser och rekommenderade styrelsen att pröva frågan om ett skifte på posten som föreståndarinna.

Skandalen 1950 rapport från inspektionen