Skandalen 1950 fröken Secher får avsked

Den 23 februari, en månad efter den första tidningsartikeln, meddelar Helsingborgs Dagblad i en notis på sidan 5 att föreståndarinnan vid skolhemmet beviljats avsked med pension.

Skandalen 1950 fröken Secher får avsked