Skandalen 1950 rapporten hård kritik

Rapporten från Medicinalstyrelsen riktar kritik mot fröken Secher för användandet av tvångsmatning trots uttalat förbud och tidigare varningar från styrelsen. Även kritiseras alltför flitigt användande av aga och andra bestraffningar.

Skandalen 1950 rapporten hård kritik