Gunnar Jonasson och Gustav Landgren

Bild från Alf Åkesson. Gunnar Jonasson från Floda utanför Göteborg och Gustav Landgren från Gullberna i Blekinge år 1950. De befinner sig på vägen ner till "Skogen", som var viktig för eleverna på skolhemmet. Bredvid dem syns en ståtlig tall av alla dem, vilka planterades i början av 1800-talet för att binda flygsanden på det stora obebyggda markområdet mellan Helsingborg och Råå. Bakom syns grinden åt norr och början av muren, som sträckte sig längs skolhemmet ända till Kristinelundsgatan.

Gunnar Jonasson och Gustav Landgren