Hallonmasken och andra sagor

Denna bok var en av böckerna i bokskåpet i korridoren till skolsalarna på nedre botten. Bokskåpet fanns till vänster innanför dörren.

Hallonmasken och andra sagor