Brf Grynet västra gaveln 2011

Bild från Alf Åkesson i februari 2011. Detta var huvudinfarten till skolhemmet från Berzeliusgatan. Till vänster syns början av klostermuren med det lilla öppna tegelskjulet, som innehöll cykelställ för personalen. Eleverna fick inte vara i "Klostergården". I bakgrunden ett av husen på Vegeholmsgatan.

Brf Grynet västra gaveln 2011