Klassfoto 1955-56.

Lärarinnan Elsa Matses med sina elever.

Klassfoto 1955-56.