Klassfoto 1955-56.

Lärarinnan Anna Berger med sina elever.

Klassfoto 1955-56.