Maud Bergman underhåller.

Utanför samlingssalen våren 1964:  Tord Andersson, Sylvia Johansson, Maud Bergman med gitarren och sittande Lisbeth Holm.

Maud Bergman underhåller.