Vanföreanstalten i Härnösand med skolhemmet till vänster i bilden

Vanföreanstalten i Härnösand med skolhemmet till vänster i bilden
Fotograf: 
okänd