Klassrum i slutet av 1930-talet

På Vanföreanstaltens skol- och uppfostringshem i Härnösand fanns både småskola och folkskola. Notera skolbänken på hjul i mitten.

Klassrum i slutet av 1930-talet