Södra delen av skogen med lekstugorna

Alf Åkesson berättar om karusellen, som fanns kvar till omkring 1950: Karusellen fanns under hela min tid men var för det mesta ur funktion. Konstruktionen var en mittstolpe, i vars topp var fästade fyra rep, vilkas andra ändar satt fast i själva karusellen. Den bestod av två korslagda plankor, som kunde snurra runt stången och som hade någon sittanordning längst ut. Man vred med handkraft karusellen baklänges så att repen snurrades flera varv runt stången och lät den sedan av egen kraft snurra framlänges. När den nått botten, fortsatte den av farten så att repen snurrades runt stången och gav fart åt en baklängesfärd. Karusellkrysset kom som lägst ett par, tre decimeter från marken, som var sand, vilket medförde att den som ville kunde lägga sig under karusellen och ligga kvar medan den körde.

Södra delen av skogen med lekstugorna