Stig målar keramik

Bild från Stig Gunnarsson. Här är Stig själv med och målar keramik. Det är han som är den långe i mitten, men vilka är de andra?

Stig målar keramik