Trappan till skolhemmet slutet av 1930-talet

En grupp elever vid trappan till skolhemmet.

Trappan till skolhemmet slutet av 1930-talet