Båtutflykt med realskoleelever 1959.

Följande är skrivet om denna bild:  "Det är Anna Lena Jerkeman (Åkesson) som sitter bredvid Kerstin Johansson (Sköld). Bakom dem sitter Mona Ericsson (Ekritsare Hägglund). Längst fram är Kajs-Marie Strömgren (Rikko). Bakom henne sitter den flickan från 1953 års realklass som jag inte kan komma på namnet på och Hanna Nilsson. Bakom dem är Greta Gustavsson. På babordsidan sitter Yngve Andersson, Björn Ståludd och Lennart Hane. Bakom den skymda flickan är det möjligen Eldor Fredriksson, bakom honom Sven-Erik Carlsson och bakom honom Bo och Barbro Walfridsson."

Båtutflykt med realskoleelever 1959.