Tyra Hammarskiöld

Tyra Hammarskiöld var föreståndarinna från starten 1930 till sin pensionering 1948. Hon var dessförinnan biträdande föreståndarinna med ansvar för de kvinnliga eleverna och resekurator på skolhemmet på Lidingö från 1927.

Tyra Hammarskiöld