Flygfoto över Norrbacka och KS.

Flygfoto över Norrbacka och KS.