Skolkökselever 1954

Bild från Gunilla Åkesson. Skolkökseleverna 1954 är i bakre raden från vänster: en numera okänd pojke, Stig Svensson från Ruda, Sven Olof Karlsson, Ulf Rosencrantz, och i främre raden Margitta Hansen, Ingegerd Nilsson, Malin von Bergen, Birgit Carlsson från Älvängen, Gunilla Persson (Åkesson). Malin von Bergen var utbildad skolkökslärarinna och henns funktion på skolhemmet var husmor och biträdande föreståndarinna.

Skolkökselever 1954