Konfirmander 1954

Bild från Gunilla Åkesson. Konfirmationskamrater 1954 från vänster Sven Olof Karlsson, Margitta Hansen, Gunilla Persson (Åkesson), Ingegerd Nilsson, Stig Svensson.

Konfirmander 1954