Vid spaljéplommonträden början av 1950-talet

Bild från Gunilla Åkesson. På bänken vid spaljéplommonträden utanför matsalsväggen är från vänster: Siv Berntsson, Gunilla Persson (Åkesson), okänd, Ulla Britt, Gull Britt ?

Vid spaljéplommonträden början av 1950-talet