Nummer 32

Bild från Roland Petersson. "Mörka vrån" var en del av hallen på nedervåningen innanför ingången och utanför toaletterna. Här fanns hängare för ytterkläder och varje elev var tilldelad ett nummer, som skulle finnas på alla kläder för att inte tvätten skulle blandas ihop. Vid klädhängaren i "mörka vrån" fanns små emaljskyltar med vårt nummer. Vi kallade dem ibland för våra fångnummer. Jag fick nummer 32 när jag kom till skolhemmet i mars 1950. Vid ett besök på skolhemmet i samband med nedläggningen 1974 fick jag tillstånd att skruva loss min lilla skylt, 2 cm bred, som jag ännu har kvar. När jag kom till Norrbacka på hösten 1955 fick jag behålla nummer 32 eftersom det var ledigt. För en korrekt beskrivning av "mörka vrån", se texten till bilden av näsduken, märkt med nummer 31.

Nummer 32