Elof Isaksson början av 1950-talet

Bild från Stig Gunnarsson. Elof Isaksson är fotograferad mot Vanföreanstaltens långa fasad. Skolhemmet var hopbyggt med Vanföreanstalten, som ursprungligen byggdes som kaserner för regementet KA5.

Elof Isaksson början av 1950-talet