Femte klass år 1947

Bild från Barbro Olsson. Femte klass år 1947 samlade på rampen till skolhemmets huvudingång. Från vänster: Inger Lundberg, Barbro Olsson, Sonja Andersson, Greta Gustavsson, Kurt-Allan Persson och Lennart Olsson.

Femte klass år 1947