Grupp av flickor på slutet av 1940-talet

Bild från Barbro Olsson. Från vänster i bakre raden: Ingrid Henriksson, Inga-Greta Göransson, Laila Arvidsson, Sonja Andersson, Inga Britt Mattsson, Inger Lundberg, Aina Andersson (som gift), Greta Gustavsson, Ella Olsson (skymd) och Astrid Andersson. I främre raden: Birgit Ågren, Barbro Olsson, Ann-Marie Mattisson, Margitta Hansen, Ulla-Britt Eriksson och Siv Berndtsson.

Bilden är tagen mot södra väggen vid storskolans fönster. Till vänster syns det stora spaljepäronträdet och till höger brandlarmet. Alf Åkesson berättar: "Ovanför källartrappan, mellan mellanskole- och storskolefönstren fanns i ansiktshöjd ett brandskåp. Det var en metallåda med ett glasfönster. Vid eldsvåda skulle man slå ut rutan och dra i ett handtag för att larma brandkåren. Anordningen fick dock inte användas vid soteld, vilket meddelades på en skylt på lådan. Såvitt jag vet var inte någon av oss tillräckligt företagsam för att prova anläggningen."

Grupp av flickor på slutet av 1940-talet