Skolkökselever 1947

Bild från Barbro Olsson. Från vänster i bakre raden: lärarinnan och kökschefen (husmor) Malin von Bergen och Gert Larsson. Mellersta raden: Ingrid Henriksson, Inga-Britt Mattsson och Laila Arvidsson. Främre raden: Birgit Ågren, Inga-Greta Göransson, Ella Olsson, Bertil Jonsson och Bertil Berggren.

Skolkökselever 1947