Bandageverkstaden 1914.

Bandagemästare John Waldén provar ut de nytillverkade ben- och ryggbandagen.

Bandageverkstaden 1914.