Elsie och Helge underhåller med sång.

Elsie Blom och Helge Häggkvist uppträder med skönsång. Låten som framfördes var dåtidens stora slagdänga "Tom Doley" (enligt Elsie).

Elsie och Helge underhåller med sång.

Kommentarer