Gruppfoto 1946.

Gruppfoto 1946.

Kommentarer

Karin Westlunds bild

Gruppfoto från 1946

Nedifrån från v Lennart Samuelsson,Erland Fransson, Rickard , andra raden 4:e fr v Nils Olof Johansson