Flickor 1950.

Flickor 1950.

Kommentarer

Marha Samuelsson längst fram

Marha Samuelsson längst fram till höger.
Inte Gerd Lindström alltså