Konfirmander 1956.

Från vänster: Maria Samuelsson, Rolf Johansson, Håkan Nilsson, Börje Leopold, Ulla Johansson, Lillmaj Berglund, Margareta Eriksson, Leif Karlsson, komminister Theodor Flordh, Majvor Trygg, Elsie Blom, Nils Andersson, Leif Eggers, Elsie Nordin, Yngve Wallgren (delvis skymd) och Hjördis Bergmark.

Konfirmander 1956.