Konfirmander.

Stående från vänster: Sven-Erik "Svente" Andersson och okänd. Sittande från vänster: Sören Rosberg och Bo Stålberg.

Konfirmander.

Kommentarer