Elsa Karlsson på Björnidet.

Elsa Karlsson på Björnidet.
Fotograf: 
Göran Svanborg.