Klass 9 Enhetsskolan 1964.

Stående från vänster: Maj Edvardsson, Ingrid Eklund, lärare Lennart Öhnell, Hardy Holgersson, Berndt Hansson och okänd.
Sittande från vänster: Ingrid Särnstedt (Buch), Lennart Bosrup, Bror Hedin, okänd , Bertil Bosrup, Harry Stenberg och Sonja Sjölander.

Klass 9 Enhetsskolan 1964.
Fotograf: 
Okänd

Kommentarer

namnkorrigering

nr 2 fr höger främre raden heter Harry Stenlund