Konfirmander juni 1946.

Karin, Birgitta, Kerstin, John, Birger och Lars-Olov.

Konfirmander juni 1946.

Kommentarer

Bilden är från juni 1946

Bilden är från juni 1946 och konfirmanderna heter Karin, Birgitta, Kerstin, John, Birger och Lars-Olov