Barn på bron (40-talet).

Barn på bron (40-talet).

Kommentarer

Syster Anita Jeurling, som i

Syster Anita Jeurling, som i början på 1950-talet blev föreståndare för Eugeniahemmet

Bosse Ståhlberg släpptes inte ut

Lars-Erik ("Lasse Långskank")
När jag såg bilden på "Syster Anita" drog jag mig till minnes en liten incident. Bo Stålberg som gått på EH, men nu gick på Norrbacka gjorde ett återbesök på EH. Varför vet jag inte, men jag tror att han själv tog initiativet till besöket.
När han sedan skulle gå tillbaka till NBI blev han stoppad av vaktmästaren på EH vid EH:s grindar. Han visste inte att Bosse flyttat över utan trodde att Bosse "var på rymmen från hemmet". Det blev visst några telefonsamtal innan Bosse släpptes.