Gruppfoto 1941.

1941 var Norrbacka 5 år gammalt. Läs Rolands gissning nedan. Jag tycker mig se Anna Berger, stående längst till höger, lärarinna på Lidingöhemmet och Mor Greta sittande längst till höger, föreståndarinna på Lidingöhemmet.

Gruppfoto 1941.
Fotograf: 
Okänd

Kommentarer

Rolands bild

Gruppfoto 1941

Det är nog ett 50-årsjubileumsfirande med anledning av att "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm" bildades 1891 och inledde sin verksamhet med yrkesskola i några rum på Sveavägen i Stockholm. Föreningen drev Vanföreanstalten sedan på Grev Turegatan 59 från år 1900 och därefter på Norrbacka i Solna från 1935.