Skolhemmet från öster 2014

Skolhemmets gård från öster. Här fanns tidigare en trappa in till skolhemmet.

Skolhemmet från öster 2014
Fotograf: 
Roland Petersson