Klass 2:4 läsåret 1956-57.

Klass 2:4 läsåret 1956-57.

Kommentarer

Rolands bild

Klass 2:4 läsåret 1956-57

Framför Birgitta sitter Birgit Carlsson från Älvängen och sedan följer åt vänster Kerstin Wallin, Karin Jonsson och Rakel ?. Stående från vänster är Ingvar Starkenberg, Åke, Roland Petersson, Ingvar Sundquist, Bertil Öberg, Ingegerd Bengtsson och Birgitta Blomquist.

Klass 2:4 läsåret 1956-57.

Närmast Tegge Är Birgitta Blomkvist Andersson
Framför henne är "Appi" och till vänster om henne är Kerstin Vallin

Jag känner igen Ingvar

Jag känner igen Ingvar Starkenberg längst till vänster och Karin Jonsson i andra stolen från vänster. Vet någon namnen på de övriga?