Klass 4:4 i klassrummet på 8 tr 1963-64.

Vänstra raden: Jan Tillberg, Lars Hagström, Inga-Lill Holm och skymd ev. Sylvia Johansson. Högra raden: Björn Henriksson, Siv Nyman, läraren Lars-Olov Tegréus står och undervisar Inger Nilsson. Längst till höger syns Lisbeth Holm.

Klass 4:4 i klassrummet på 8 tr 1963-64.

Kommentarer

namnkorrigering

nr 2 vänstra raden; Lars Hagström

anderss bild

uppdaterat

uppdaterad