Erik Kjällkvist, elevhemsföreståndare.

Föreståndare för manliga elevhemmet.

Erik Kjällkvist, elevhemsföreståndare.