Skrifter & Dokument

Mitt_liv_Handikappad  Bertil Gustavssons skrift i pdf "Mitt liv som handikappad"
Från Arbetskola för vanföra till utbildningsinstitut för handikappade Gert Boströms skrift i pdf "Från Arbetskola för vanföra till utbildningsinstitut för handikappade".
                                 Del 1
Från Arbetskola för vanföra till utbildningsinstitut för handikappade Gert Boströms skrift i pdf "Från Arbetskola för vanföra till utbildningsinstitut för handikappade"
                                 Del 2
 Bild Bo karlsson Bo karlssons Dagbok